Financieel recht

gebouw

Het financiële recht richt zich met name op financiële professionele instellingen met zeer gedetailleerde regelgeving waaraan zij moeten voldoen. Op compliancegebied &Tonino over te nemen maatregelen en over hoe te handelen in geval van een incident.

 

Ook procedeert zij over financiële producten, kredietverlening, vermogensbeheer, beleggingsadvies, execution only, derivatenhandel en misleidende prospectussen, overkreditering en woekerpolis kwesties.

 

Bij het beheren van beleggingen en bij verkoop van financiële producten hebben financiële instellingen een bijzondere zorgplicht jegens de particuliere en zakelijke belegger. De precieze inhoud van de zorgplicht is afhankelijk van de omstandigheden van het geval zoals welk product of dienst het gaat. Ook bewaarders, betrokken banken en andere financiële instellingen, toezichthoudende accountants en andere adviseurs hebben een bijzondere zorgplicht of kunnen aansprakelijk geacht worden voor tegenvallende resultaten.

 

&Tonino staat u graag bij in alle aspecten bij verhaal van beleggingsschade. Zo nodig kan een quick scan worden uitgevoerd en naast het behartigen van individuele claims worden ook groepsclaims behandeld en de groep begeleid bij het verhalen van de schade.