Handhaving in het bestuursrecht

touw zw

De Algemene wet bestuursrecht geeft sinds kort algemene bevoegdheden voor handhaving aan alle soorten van toezichthouders en bestuursorganen waaronder de Belastingdienst, AFM, DNB, NMa, gemeenten, provincies, allerlei inspecties, Voedsel en Waren Autoriteit, Consumentenautoriteit etc.

 

Diverse preventieve en herstelmaatregelen kunnen worden opgelegd, dwangsommen of aanzegging bestuursdwang kan hieraan worden verbonden en ook boetes, die zeer fors kunnen uitpakken, worden steeds vaker opgelegd. Ook het publiceren van dergelijke maatregelen is mogelijk met alle negatieve publiciteit van dien.

 

De meeste bestuursrechtelijke handhaving geschiedt binnen de rechtsgebieden financieel recht, mededingingsrecht, arbeidsrecht (Arbowet, Wet arbeid vreemdelingen), consumentenrecht, intellectueel eigendomsrecht, milieurecht, economisch ordeningsrecht en fiscaal recht.