Handhaving in het strafrecht

vrouwe justitia klein

Met name strafrechtelijke kwesties over de financieel-economische aspecten zijn aandachtspunten.

Voorbeelden zijn witwaszaken, faillissementsfraude (het benadelen van de boedel en daarmee crediteuren), beleggingsfraude (zoals pyramidefondsen en Ponzi schemer en boilerrooms), acquisitiefraude (spookfacturen) en vele vormen van oplichting.

 

Economisch strafrecht betreft vooral regels van ordening van ondernemingsactiviteiten, zoals vergunningen, inrichtingseisen, milieuregels en regels rond arbeid en fiscale fraude.

 

Het accent in het financiële strafrecht ligt op zaken van marktmanipulatie en gebruik voorwetenschap, en overtreding van meldingsplichten van effectentransacties. Ook overtreding door instellingen van meldingsregels rond ongebruikelijke transacties en ken-uw-cliënt beginsel en witwasregels of overtreding van andere complianceregels kunnen aan de orde komen.

 

In toenemende mate is de opbrengst van criminele activiteiten voorwerp van onderzoek; als zelfstandig strafbaar feit in de vorm van witwassen, of in een aparte procedure tot vaststellen en het ontnemen van criminele gelden en investeringen.