Over het kantoor

gang zwDe focus ligt op bijstand van cliënten (zowel ondernemers als particulieren) bij vraagstukken rond handhaving en op het gebied van financieel recht.

 

 • Bijstand van verdachten, betrokkenen en slachtoffers in strafrechtelijke onderzoeken en op zitting;
 • Bijstand van betrokkenen in onderzoek en informatievergaring door toezichthouders en andere bestuursorganen en bij handhavingsbesluiten zoals boetes, dwangsommen en intrekken vergunning;
 • Interne onderzoeken bij ondernemingen;
 • BIBOB onderzoeken en procedures en informatie-uitwisseling tussen autoriteiten
 • Privacyrecht en inzagerecht persoonsgegevens en WOB verzoeken
 • Overige integriteitskwesties zoals onderzoeken door banken en opzeggen relatie vanwege integriteit. 
 • Civielrechtelijke aansprakelijkheid en verhaalsrechten gerelateerd aan integriteitsissues.

 

Centraal in de dienstverlening is voorts het financiele toezichtsrecht en de normen waaraan financiele dienstverleners en cliënten van deze dienstverleners zich moeten houden. Ook hier lopen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving en civielrechtelijke aansprakelijkheid door elkaar heen.

 

Voorbeelden van zaken

 1. Strafrechtelijke onderzoeken naar witwassen, fiscale fraude, beleggingsfraude, economische - en milieudelicten, en ondernemingsstrafrecht
 2. Groepsclaims van slachtoffers beleggingsfraude en zorgfraude zoals verhaal van schade van slachtoffers van beleggingsfraude op banken die die fraude niet hebben voorkomen, en producenten van gebrekkige medische hulpmiddelen (borstimplantaten)
 3. BIBOB procedures
 4. Informatievergaring, inzagerecht gegevensverwerking op grond van de AVG en WOB
 5. Tuchtklachten bankierseed
 6. Klachten bij geschillencommissie financiele dienstverlening het KIFID
 7. Civiele procedures tegen dienstverleners voor schenden zorgplicht bij vermogensbeheer, rentederivaten en fraudepreventie
 8. Compliance verplichtingen en WWFT vraagstukken
 9. Civiele aansprakelijkheid bij vermeende fraude en integriteitsschendingen.